سه شنبه ۱۶ آذر ۰۰

دوره آموزشی دعوت به نماز ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

پنجشنبه ۲۰ آبان ۰۰

قابل توجه اساتید و اعضا محترم هیئت علمی، ثبت نام طرح اندیشه تمدن ساز آغاز شد.

[…]
یکشنبه ۱۶ آبان ۰۰

مسابقه کتابخوانی “احکام دو دقیقه ای” ویژه دانشجویان جدیدالورود

سه شنبه ۱۱ آبان ۰۰

دوره طرح معرفت ۱۴۰۱-۱۴۰۰