اخبار

شنبه ۲۵ آذر ۹۶

اطلاعیه برگزاری تریبون آزاد دانشجویی

اطلاعیه برگزاری تریبون آزاد دانشجویی با حضور حجت الاسلام والمسلمین امیری />
پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶

جلسه دبیر تشکل های دانشجویی با مسئول محترم نهاد دکتر خوش باور

جلسه دبیر تشکل های دانشجویی با مسئول محترم نهاد دکتر خوش باور
پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶

گزارش تصویری تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی

گزارش تصویری تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی
یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶

اطلاعیه تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی

اطلاعیه تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی
یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶

ثبت نام عتبات عالیات ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ثبت نام عتبات عالیات ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان
شنبه ۱۸ آذر ۹۶

بازدید از بیت امام از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

بازدید از بیت امام از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان
شنبه ۱۸ آذر ۹۶

بازدید از چهل اختران و مزار شهدا و روایتگری از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

بازدید از چهل اختران و مزار شهدا و روایتگری از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه […]
شنبه ۱۸ آذر ۹۶

دیدار با آیه الله جوادی آملی بهمراه اقامه نماز و سخنرانی ایشان ، از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان ،قم _آذرماه ۹۶ نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

دیدار با آیه الله جوادی آملی بهمراه اقامه نماز و سخنرانی ایشان ، از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان ،قم _آذرماه ۹۶ نهادنمایندگی مقام […]

اطلاعیه ها

شنبه ۲۵ آذر ۹۶

اطلاعیه برگزاری تریبون آزاد دانشجویی

اطلاعیه برگزاری تریبون آزاد دانشجویی با حضور حجت الاسلام والمسلمین امیری />
پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶

جلسه دبیر تشکل های دانشجویی با مسئول محترم نهاد دکتر خوش باور

جلسه دبیر تشکل های دانشجویی با مسئول محترم نهاد دکتر خوش باور
پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶

گزارش تصویری تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی

گزارش تصویری تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی
یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶

اطلاعیه تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی

اطلاعیه تریبون آزاد با موضوع فلسفه جشن و موسیقی
یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶

ثبت نام عتبات عالیات ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ثبت نام عتبات عالیات ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان
شنبه ۱۸ آذر ۹۶

بازدید از بیت امام از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

بازدید از بیت امام از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان
شنبه ۱۸ آذر ۹۶

بازدید از چهل اختران و مزار شهدا و روایتگری از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

بازدید از چهل اختران و مزار شهدا و روایتگری از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان قم _آذر ۹۶ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه […]
شنبه ۱۸ آذر ۹۶

دیدار با آیه الله جوادی آملی بهمراه اقامه نماز و سخنرانی ایشان ، از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان ،قم _آذرماه ۹۶ نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

دیدار با آیه الله جوادی آملی بهمراه اقامه نماز و سخنرانی ایشان ، از ویژه برنامه های فرهنگی ضیافت اندیشه استادان ،قم _آذرماه ۹۶ نهادنمایندگی مقام […]

مشاوره

    فقه پزشکی

      فناوری