مرکز نیکوکاری منا در یک نگاه

مرکز نیکوکاری نهال امید منّا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در دانشگاه علوم پزشکی همدان به همت اعضای هیئت امنا و شورای اجرایی افتتاح گردید.
هدف از تاسیس این مجموعه احیای سنت نیکوکاری و کمک رسانی به افراد نیازمند در دانشگاه می باشد.
برای خدمات رسانی بهتر این مجموعه با تصمیم اعضای فعال این مرکز نیکوکاری نتیجه بر این شد که در ۵ قسمت فعالیت های انسان دوستانه خود را آغاز کنیم و برای سهولت خیرین محترم جهت حمایت های مالی، شماره کارتهای مجزایی برای هر عنوان مشخص شده است. در ذیل شماره کارت ها شماره حساب مرکز نیکوکاری به علاوه شماره شناسه ثبت شده است.
امیدوارم در این امر نیکوکاری این مرکز را از دعای خیر و حمایت های مالی محروم نفرمایید