مسئول محترم نهاد رهبری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود خوش باور

شماره تماس مستقیم : 08138381510
شماره تماس داخلی : 577
آدرس الکترونیکی : d.basirat@gmail.com