مسئول نهاد رهبری


حجت الاسلام و المسلمین سعید کاظمی

شماره تماس مستقیم : 08138381510
شماره تماس داخلی : 577
آدرس الکترونیکی : sakah313@gmail.com