نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان
همدان، میدان پژوهش
بلوار شهید فهمیده
دانشگاه علوم پزشکی همدان

آدرس الکترونیکی : nahad@umsha.ac.ir

شماره تماس : 081-38380523-25

ما را در فضای مجازی دنبال کنید:

 

با ما در ارتباط باشید